Menu

just logo uj     nahrinlogo   aphrodite hotelinfoblokk kedv final felso ESZA

A+ A A-

JELES NAPOK: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

kult nap

„Kultúránk tesz felismerhetővé bennünket, ezért nagy felelősség, hogy miként ápoljuk, és milyen párbeszédet folytatnak a közönséggel, illetve egymással a művészeti szcéna szereplői.”
Hegedűs D. Géza

A Himnusz megszületésének évfordulóján ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját - 1989. óta minden évben.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. (Most inkább csak online.)

E naphoz kapcsolódva adják át - az oktatásügyet felügyelő miniszter (jelenleg az emberi erőforrások minisztere) által - a magyar kultúrával, az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat. Ezek az alábbiak:

 • Apáczai Csere János-díj: szakmai elismerés pedagógusok és főiskolai, egyetemi oktatók részére, kiemelkedő oktatási-nevelési-gyógypedagógiai munkájukért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységükért.
 • Brunszvik Teréz-díj: szakmai elismerés kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért, valamint az óvodapedagógus képzésben kiemelkedő munkát végző oktatók részére.
 • Éltes Mátyás-díjat, adományoznak szakmai elismerésként, kiemelkedő gyógypedagógiai munkát végzőknek.
 • Karácsony Sándor-díjat kapnak azok a tanítók, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan kiemelkedő munkát végeznek.
 • Kiss Árpád-díjat adhatnak azoknak a pedagógusoknak és neveléstudományi kutatóknak, akik pedagógiai újítások kidolgozása-, illetve alkalmazása, a magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása- és a pedagógia nemzetközi tapasztalatainak adaptációja terén kiemelkedő tevékenységet folytatnak.
 • Németh László-díjat azoknak az általános iskolai, szakiskolai és középiskolai oktató-nevelő munkát végző tanároknak adják, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan kiemelkedő munkát végeznek.
 • Szent-Györgyi Albert-díj a felsőoktatás területén kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munkáért, illetve iskolateremtő, nemzetközi elismertségű tevékenységet végző magán személyeknek adományozható.

Arra, hogy miért van erre szükség, Csányi Vilmos szavai foglalják össze.

„Aki valamit ért az oktatáshoz, tudja, hogy ennek fő feladata egy-egy országban az adott kultúra befogadásának előkészítése, a társadalmi kommunikációra való felkészítés. A szakmát, a speciális ismereteket mindenki gyorsan megtanulja majd a munkahelyén, de hogy értse a társadalomban zajló kommunikációs folyamatokat, hogy elfogadja a kultúra központi mítoszát, azt az alsó- és középfokú oktatásban kell megalapozni. A kultúra emeli be az egyént a társadalom virtuális közösségébe…..

….Minden kultúra egyedi és érdekes érték. Ahogyan vannak különböző növények és állatok, és azokat nem akarjuk összeolvasztani, mert beilleszkednek valamilyen ökológiai rendszerbe, úgy a kultúrákkal is hasonló a helyzet.”

1823. január 22. Cseke. A kézirat tanúsága szerint ekkor és itt tesz pontot Hymnus című költeménye végére a 33 éves Kölcsey Ferenc. A műnek alcíme is van: A magyar történelem zivataros századaiból.

Az ekkor már 8 éve Szatmárcsekén élő költőt a bécsi udvar alkotmánytipró intézkedéseinek fokozódása készteti a műve megírására, hazafias költészetünk legnagyobb dicsőségére.

A mű, csak megírása után hat évvel, 1829-ben kerül a nyilvánosság elé, ekkor jelenik meg ugyanis Kisfaludy Károly folyóiratában, az Aurórában. Az 1830-as években egyre népszerűbb lesz, és - akárcsak Vörösmarty Szózata - a nemzeti identitás egyik szimbólumává válik.

Az 1840-es évek elején felerősödik a nemzeti igény, hogy dallam is szülessék e művekre.

"Élnek még hazafiak és honleányok, akik a nemzetért, egymásért, a „köz” javáért is képesek lelkesedni és tenni..."

magyar kultura napja padany2016

Így a pesti Nemzeti Színház akkori igazgatója, Bartay András, pályázatot ír ki, előbb a Szózat megzenésítésére (ezt Egressy Béni nyeri), majd egy évvel később, 1844. február 29-én a Himnusz zenéjére. 

A Himnuszra beérkezett 13 jeligés pályamű közül a bizottság, melynek tagjai között foglal helyet Szigligeti Ede és Vörösmarty Mihály is, egyhangú döntésével Erkel zenéjét jutalmazza a pályadíjjal. A díjnyertes művet 1844. július 2-án mutatják be a Nemzeti Színházban, majd ugyanezen a nyáron szélesebb nyilvánosság előtt is, 1844. augusztus 10-én, egy ünnepségen, amikor is vízre bocsátják a Széchenyi István nevét viselő gőzöst az Óbudai Hajógyárban. Kölcsey műve előtt a Boldogasszony Anyánk kezdetű ének töltötte be a Himnusz szerepét a Kárpát medence keresztényei számára. https://www.youtube.com/watch?v=cFR395envyI

Kölcsey Himnusza a közmegegyezés által lett nemzeti imádságunkká. 1903-ban az Országgyűlés hivatalossá akarta tenni egy törvényjavaslattal. Mivel azonban I. Ferenc József magyar király ezt nem szentesítette, a törvény nem léphetett hatályba.

Egészen 1989-ig kellett várni a Himnusz törvénybe foglalásának aktusára.

Himnuszunk - Kölcsey Himnusza - egyedülálló a nemzeti himnuszok sorában. Nem magasztal, nem éltet senkit és semmit, amint a legtöbb nemzeti himnusz teszi.

A mi himnuszunk közbenjáró imádság Istenhez, a magyar nép fennmaradásáért.

„A mi himnuszunk nem pattogó harci induló, nem éltet császárt és királyt, nem szólít fegyverbe, és nem hirdet véres bosszút. A mi himnuszunk ima, fohász a Magyarok Istenéhez. Minden január elsején, az újév első napján, az év első perceiben ezt énekeljük: Isten, áldd meg a magyart! ISTEN. Ez minden újév első szava a magyarok ajakán.” írta egy cikkében Ozsváth Sándor művelődéstörténész

Nem csoda hát, hogy a 20. század közepén, a magyar történelem zivataros évtizedeiben, amikor sem Isten, sem a magyarság ideája nem volt divatban, Rákosi Mátyás meg akarta változtatni. Felkért egy nagy tekintélyű költőt, Illyés Gyulát és egy még nagyobb tekintélyű zeneszerzőt, Kodály Zoltánt, hogy írnának új, a szocialista időknek megfelelő himnuszt a népnek. Az utókorra maradt Kodály Zoltán lakonikus válasza a felkérésre:

„Minek az új? Jó nekünk a régi himnusz!”

És - csodával határos módon - maradt a régi.

Vajon kinek köszönhetjük ezt az ünnepet? Emlékezzünk meg arról a művészről, akinek szívügye teljesült a Magyar Kultúra Napjának megünneplésével!

A 2008-ban elhunyt Fasang Árpád zongoraművész (1942.12.09-2008.02.19.), kulturális diplomata volt az, aki már 1985-től „lobbizott” annak érdekében, hogy a Magyar Kultúrának ünnepnapot szenteljünk. És a ma már szintén csak „volt”, egykori Hazafias Népfront segítségével sikerült ezt a nemes célt valóra váltani. Hála nekik!

198 évvel a mű születése után, még mindig aktuális:

„Isten, áldd meg a magyart, jókedvvel, bőséggel!”

„Minden kultúra a szabadságok és a korlátok funkcionális együttese. Aki érti a kultúráját, tud benne mozogni, ezért az a legnagyobb segítség, ha megtanítok valakit érteni a saját kultúráját.” 
Csányi Vilmos

Pilisszentiván, 2021. Fergeteg hava 20.

Szeretettel
Berecz Ildikó

Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kultúra
http://antiskola.eu/hu/beszamolo-beszamolok-puskak/23873-kultura-fogalma-jellemzoi-csoportjai#page.8
https://eletfaprogram.hu/index.php/kultura/2185-hozz-ra-vig-esztendot

 

A MAGYAR HIMNUSZ

himnusz-kezirat-kolcsey-1823

Cseke, január 22. l823.

E dátumot írta kézirata aljára Kölcsey Ferenc, e napon fejezte be ódáját, nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. A Kölcsey Társaság kezdeményezésére l989. óta e nap a Magyar Kultúra Napja. Bár naptárunk nem így jelöli, de a "keleti végeken" bizony piros betűs ünnep, hiszen költőnk, a MI KÖLTŐNK Szilágyban született, élt Biharban és Szatmárban, ott lett naggyá, Csekébe vonult vissza – háromszor is – a világ zajaitól, s teste is ott pihen. A Magyar Kultúra Napja nem véletlenül esik hát egybe Kölcsey Ferenc Himnuszának születésnapjával!

Bővebben: A MAGYAR HIMNUSZ

KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

plakat

Kedves Életfások!

Tudjátok, hogy az Életfa Program kiemelt figyelmet fordít a kultúrára. Ennek köszönhető, hogy megismertük Soós Juditot, aki az elmúlt években többször tisztelte meg Vezetői báljainkat, rendezvényeinket fellépésével.

Imádja a zenét, és imád énekelni. Elsősorban a 60-as, 70-es évek nosztalgiaslágereit énekli, illetve Karády Katalin filmdalait, Edith Piaf sanzonjait, melyek repertoárjában kuriózumként szerepelnek.

Debrecenben újra életre hívta a Karády Katalin Kedvelők Klubját, rendszeres fellépéseivel óriási sikernek örvend.

Ezért szeretettel ajánljunk figyelmedbe a 2019. május 11-én, szombaton a Debreceni Művelődési Központ Pódiumtermében (Debrecen, Kossuth u. 1.) megrendezésre kerülő Karády láz Debrecenben című rendhagyó emlékműsort, melyen természetesen Soós Judit is fellép.

Jó szórakozást kívánunk!

Szeretettel:
az Életfa Program Csapata

GRATULÁLUNK ÉLETFA SZÍNÉSZÜNKNEK, PINDROCH CSABÁNAK!

jászai2

JÁSZAI MARI-DÍJAT KAPOTT A FRANKÁS ÖREGDIÁK

Kiemelkedő színészi, rendezői tevékenysége elismeréseként Jászai Mari-díjat kapott Pindroch Csaba színművész a nemzeti ünnep alkalmából. A díjat az emberi erőforrások minisztere, dr. Kásler Miklós adta át, Pindroch mellett két megyei művészünk is átvehette az elismerést: Lapis Erika és Horányi László.

jászaiPindroch Csaba, ahogy a nool.hu életrajzában felidézi, 1972-ben született Salgótarjánban, és az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban, vagy ahogy sokan „becézik”, a Frankában érettségizett 1990-ben. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerezte diplomáját 1997-ben. A Budapesti Kamaraszínházhoz szerződött, majd 2002-től négy éven át a Vígszínház tagja. Ezután hosszabb ideig szabadúszó, majd a Vígszínháznál eltöltött újabb évadot követően 2012-től a Thália Színház színművésze. Számos hazai tévéjáték és mozifilm főszereplője, szereplője. Jó néhány reklámfilm- és videoklipszerepet követően a Valami Amerika főszerepe hozta meg számára az igazi ismertséget. 2015-ben Vastaps-díjjal, 2017-ben Madách-díjjal jutalmazták munkásságáért. A hétköznapi beszélgetésekben is magával ragadó, közvetlen színész meggyőződése, hogy az emberi kapcsolatok a legfontosabbak az életben, a hit és a család mellett.

A minap Balassagyarmaton lépett fel a színművész, egyszemélyes darabjával, a „Segítség, megnősültem!”-mel. Ezzel kapcsolatban elárulta, hogy a darabot a felesége találta, akivel 18 éve vagyunk együtt, három gyerekünk van.

segítség1– Szinte az egész előadás arról szól, hogy szidom a házasságot, de van egy rész a végén, ami bemutatja, hogy ez a legjobb dolog a világon. És ez az, amit én is gondolok róla. A 75 percből 74 percig tart az előjáték, hogy kiröhögjék magukat az emberek, és utána mondok egy mondatot, amiért az egészet csinálom – mondta az előadás kapcsán a nool.hu-nak – Úgy gondolom, az ember életének nagyon értékes része az, amit a hivatására fordít, de a legtöbbet mégiscsak a család, a gyerekek érdemlik meg. A gyermeknevelés egyszerre csodálatos és roppant fárasztó feladat, néha úgy érzem, azok után, amilyen megpróbáltatások otthon érnek, szinte pihenni megyek be a színházba.

Korábban azt is elárulta, hogy a gimnáziumi évek alatt szeretett bele az előadó-művészet világába. A frankás előadások alkalmával tapasztalta meg először, hogy milyen jó érzés az embereket szórakoztatni.

Vegleges MR es MRS plakat– Mindig röhögtek rajtam, s én iszonyatosan élveztem, hogy megnevettetem a publikumot. Akkor végre a középpontba kerültem, ahová mindig is vágytam! Persze, itt még csak bohóckodásnak fogtam fel az egészet…A gimnáziumi éveim végén már komolyabban elkezdtem kacsintgatni az előadó-művészet felé, ám még ekkor sem kimondottan a teátrum világa vonzott. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen töltött éveim alatt, egészen konkrétan huszonhárom éves koromban, forrt igazán komollyá az elhatározásom, hogy elismert színművésszé szeretnék válni – tette hozzá.

Óriási büszkeséggel tölt el minket, hogy az Életfa Program is hozzájárult ehhez a díjhoz, hiszen két produkció: a MR. és MRS., valamint a Segítség, megnősültem! című darabok támogatói is voltunk!

Forrás: kemma.hu

https://www.kemma.hu/kultura/helyi-kultura/jaszai-mari-dijat-kapott-a-frankas-oregdiak-pindroch-csaba-1455910/

AZ OLVASÁS BAJNOKA, AVAGY 50 KÖNYV 365 NAP ALATT

 

tarnoks

A mai rohanó világban ritkaságnak számít, ha egy 13 éves diáklány szabadidejének nagy részét olvasással tölti. Családunk több tagja is „e műfaj” szerelmese, de Sára lányunk mégis egy kicsit kiemelkedik a sorból.

Hogyan is kezdődött az Ő története? Meghatározó nap volt számára, amikor 10. születésnapja alkalmából több mint 10 darab könyvet kapott ajándékba, melyeket természetesen kivétel nélkül el is olvasott és nagy becsben tartotta őket. Lendülete tovább tartott, az olvasás iránti szeretete tovább nőtt.

Az ÉLETFA PROGRAM által 2018. februárban indított VIRÁGZÓ EGÉSZSÉGÉRT ÉV KERETÉBEN meghirdetett KULTURÁLIS KIHÍVÁSA (könyvajánlások tekintetében) még nagyobb lendületet adott számára ahhoz, hogy megvalósítsa 2018-ban kitűzött célját = 50 könyv elolvasása 365 nap alatt. A fent mellékelt kép mutatja, hogy amit eltervezett, azt 2018. december utolsó napjaiban sikerült valóra váltania. Ezúton is köszönjük az Életfa Program megalkotójának Schmidt Ferenc Igazgató Úrnak, valamint a honismereti és kultúra team vezetőjének, Berecz Ildikónak a lehetőséget.

Sára kedvenc írói között Leiner Laura, Böszörményi Gyula, Soman Chainani és Sarah J. Maas, kedvenc könyvei, sorozatai között pedig az Ég veled, a Maradj velem, az Ambrózy báró esetei, a Szent Johanna Gimi, a Jók és Rosszak Iskolája és az Üvegtrón is szerepelnek.

Nemcsak otthon, hanem az iskolai szünetekben, illetve bárhol képes olvasni, soha nem indul el könyv nélkül - talán ez alól a közös jógaórák a kivételek. Olvas reggel, délelőtt, délután és este lefekvés előtt is.

De miért is fontos az olvasás, főleg egy gyermek számára?

 • bővíti a szókincset
 • növeli a tudást
 • fejleszti az íráskészséget, a memóriát, a kreativitást
 • javítja a koncentrációt

Lelkes könyvmolyunk a tanulás mellett tovább hódol szenvedélyének, az olvasásnak, s mindent megtesz, hogy kis könyvtárát újabb és újabb kedvencekkel gyarapíthassa.

Szeretettel és üdvözlettel:

Tárnok Ágnes
Életvezetési és egészségterv tanácsadó
Jógaoktató
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez a honlap sütiket használ. A honlap további használatával hozzájárulsz a sütik használatához.
Ok