Menu

just logo uj     nahrinlogo   aphrodite hotel

A+ A A-

KINIZSI VÁR - NAGYVÁZSONY

hgy nv ny

Nagyvázsony a róla elnevezett medence közepén, a Kab hegy lábánál fekszik 256 méterre a tengerszint felett. Nevét első birtokosáról, a Váson/Vázsony nemzetségtől kapta. A Vezsenyi nemzetség kihaltával a királyra visszaszállott Vázsonykő várát birtokaival együtt 1472-ben hű vitézének, Kinizsi Pálnak adta.

A Vázsonyi vár 22 évig mondhatta urának Kinizsi Pált. Ez a két évtized nem csak a vár, hanem a környék történetének is a legfényesebb időszakát jelentette. A várúr nagyszabású építkezései komoly fellendülést eredményeztek, ennek három értékes műemlék: az átépített vár, a pálos kolostor és a falu plébánia temploma őrzi nyomát.

A vár kibővítésénél kettős cél vezette: rangjának, vagyonának megfelelő lakóhelyre, "palotára" volt szüksége, de gondoskodni kívánt annak megfelelő védelmezéséről is, és ezért nagy gondot fordított kiépítésére, megerősítésére.

Így lett Nagyvázsony Kinizsi Pál tevékenysége alapján a környék katonai és vallási központja.

Szeretettel ajánlom Neked és családodnak Nagyvázsony szépségeinek felfedezését!

Kirándulásunkon átéltük a vár falai közt e kor varázslatos csodáit!

hgy nv

Hegyi Gyöngyi
Delfin csapat vezetője
70/457-2712

hgy nv m

Ismerd meg hazádat!

honism

Kedves Életfások!

A fűszer-recept kihíváshoz hasonló pályázatot hirdetünk a 2018: a VIRÁGZÓ EGÉSZSÉGÉRT év keretében Honismeret témakörben. Várjuk csapatok szervezte kirándulások képeit is!

Ismerd meg hazádat! Menj, fotózz, írj!

Minden páratlan hónapban, márciussal kezdődően, várunk fotókat hazánk ismert, vagy kevéssé ismert látnivalóiról ahol mostanában jártál. Amennyiben ajánlót is írsz duplázódik az  esélyed a sorsoláson.

A kihívás feltételei:

  • Ajánló/beharangozó írása esetén: 10-15 mondat. A „jó, volt” vagy „tetszett” nem számít mondatnak.
  • Szerepeljen benne: Hol, mikor, miért ajánlom, milyen híres épület/szobor/helyszínen készült.
  • Egy helyszín - több kép- esetén is egynek számít.
  • CSAK 2018-ban készült fotókat fogadunk el! A fotót lehetőleg az épület, szobor, vagy a helyet jelző tábla előtt készítsd.

10 beküldött fotónként egy-egy termék ajándék kerül kisorsolásra Igazgató Úr jóvoltából.
A nyertesek beküldött képe/ajánlója  felkerül a honlapra.
A képeket és ajánlásokat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küld.

Sikeres játékot és jó szórakozást kívánok szeretettel,
Berecz Ildikó
Pilisszentiván, 2018. március 1.

A DIÓSGYŐRI VÁRBAN JÁRTAM

advar

Borsodi lányként gyerekkoromban sokszor jártam a Diósgyőri várban, illetve a környékén rendezett - többnyire - népművészeti rendezvényen. Mivel ezek az események még a múlt évezredben voltak, utánagondoltam, hogy több mint huszonöt éve nem láttam a várat.
Hallottam, hogy 2009-2014 között kiemelt rehabilitációs program keretében felújították, de csak most decemberben nyílt lehetőségem bejárni. Lenyűgöző látványban volt részem, az emlékeimben élő négy omladozó saroktorony helyett egy teljes épségben álló épület fogadott.
A tornyokat megmagasították, és teljesen kiépültek a palotaszárnyak. A földszinti részt egészében rekonstruálták, helyreállították a dongaboltozatokat, a kőkeretes ajtókat, ablakokat. Az emeleten hiánytalanul újraépült az északi, déli és keleti szárny. A nyugati szárnyban megőrizték romkontúrt ezért csak részleges helyreállítást végeztek: a délnyugati torony és a nyugati palotaszárny emelete töredékes maradt, a nyugati palotaszárny emelete fölött tetőterasz létesült. Ahogy az idegen vezetetőtől megtudtam az ajtólapokról még rajzok sem maradtak fenn, az egész épületen egységes megjelenésű, kőkeretbe beépített, gerébtokos ajtók kerültek, semleges, bevésett mintázatú, tömör ajtólappal. Az ablakok hőszigetelő üvegezésű, korszerű szerkezetként készültek, megőrizve a középkori hangulatot. Összességében a műemléket igyekeztek az eredeti használatnak megfelelően helyreállítani. A beépülő funkciók az ismert rendeltetésű, reprezentatív termekben – mint a kápolna, a lovagterem, vagy a királynéi hálószoba – megegyeznek a korabeliekkel, a többi teremben és a kisebb helyiségekben pedig a valószínűsíthető, illetve lehetséges használatot közelítik.

advar 1

A várban már 1934-36 között folyt tudományos igényű feltárás, mert az ideig a romok köveit a környező építkezések használták alapanyagként. A vár helyreállítása 1953-ban indult meg, 1955 és 1961 között több méter magas feltöltést hordtak ki a várból, és ekkor még csak az életveszélyesen romos részeket hozták rendbe.
1960-tól a régészeti feltárás is megkezdődött. A rondellát Ferenczy Károly építész hozta rendbe. 1962-ben az Országos Műemléki Felügyelőség vette át a feltárás irányítását, és Czeglédy Ilona régészt bízta meg a további tíz éven át tartó feltárással, amelynek eredményeként rom-állapotban került konzerválásra a Diósgyőri vár. A feltárt műemlék és nagy mennyiségű lelet bemutatására 1968 augusztusában alakult meg a Diósgyőri Vármúzeum. Magyarország műemlékei között az egyik legrangosabb hely Diósgyőr váráé.

advar 2Alig derékig ért a Diósgyőri vár, amikor 2013-ban a Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése projekt keretében arra vállalkoztak, hogy a vár teljes épületrészeit rekonstruálják. A műemlékvédelemben úttörőnek számító vállalkozásnak az volt a célja, hogy a vár minél többet eláruljon a történelméről, azokról az uralkodókról, eseményekről, emberi sorsokról, amelyek falaihoz kötődnek. A projekt emellett magában foglalta a Lovagi Tornák Tere és a hozzá kapcsolódó Vásártér kialakítását valamint a lillafüredi függőkert felújítását, új funkciókkal való feltöltését is.

A felújított Diósgyőri vár átadására 2014. augusztus 30-án került sor, egy évvel később pedig a lovas hagyományőrzők és sportesemények is birtokba vehették a Lovagi Tornák Terét és a Vásárteret.

Nevét elsőként Anonymus említi 1210 körül írott, Gesta Hungarorum című krónikájában, mely szerint itt már a honfoglalás idején állt egy földvár, amelyet 1241 körül a tatárjárás idején pusztíthattak el. A település az alapító Miskóc (Miskócz) nemzetség (Bors vezér leszármazottai) után kapta Miskolc nevet, a vár pedig az itt álló gyűrű alakú földvárra utaló „Győr" nevet.

IV. Béla király a tatárjárás után kedvelt hívének, Ernye bánnak adományozta a települést. Az ő fia István nádor volt a Szinva-patak völgyéből kiemelkedő szikladombon álló, ovális gyűrűvel övezett, két kerek toronnyal ellátott első kővár építtetője. Egy 1316-ban kitört lázadásban való részvételük miatt Károly Róbert király a várat a várbirtokkal együtt elkobozta az Ernye családtól, és saját híveinek adományozta tovább.

advar 3

Buda, Visegrád és Zólyom mellett Diósgyőr királyi székhelyként akkoriban vált jelentőssé, amikor Lajos a lengyel királyi trónt is elfoglalta. 1340-ből való az igazoló adat szerint, Diósgyőr nemzetségi birtokból királyi birtokká lett. Hamar felismerve a hely kiemelkedő adottságait, hiszen a Buda felől érkező út Diósgyőrnél három irányba ágazott szét: Lengyelország, Moldva, valamint Galícia és Lodoméria felé.  Ezért mind többet időzött a király ezen a birtokán, ahová gyakran elkísérte a két királyné is, édesanyja és hitvese is. Nemcsak az őszi vadászatok idejét és a karácsonyi ünnepeket töltötte szívesen Diósgyőrben, de politikai célokra, nemzetközi találkozókra, hivatalos szereplésre is használta a várat. Miskolcot Nagy Lajos király emelte városi rangra, mezővárossá nyilvánította 1365-ben, bíróválasztási- és végrendelkezési jogot biztosított, valamint a várat is felújíttatta. A király a diósgyőri koronauradalomhoz csatolta a várost, amely 1848-ig királyi tulajdonban állt.

Nagy Lajos halála után fia, Luxemburgi Zsigmond is többször megfordult Diósgyőrben; ő főként akkor, ha politikai érdekei úgy kívánták. 1424-ben feleségének, Borbála királynénak ajándékozta a várat, amely ettől kezdve a mindenkori királynék tulajdona lett.
Albert király 1439-ben Erzsébetnek, Mátyás király 1476-ban Beatrixnak, II. Ulászló király 1502-ben Anna királynénak, II. Lajos király pedig 1522-ben feleségének, Máriának adományozta a birtokot. A mohácsi csatavesztésig (1526) hat királyné jegyajándékba kapott vidéki rezidenciájaként szolgált: ezért is emlegetik Diósgyőr várát „a királynék jegyruhája”-ként. Mátyás király és Aragóniai Beatrix idejében tovább folyt a vár reneszánsz stílusban történő díszítése.

advar 4

A vár státusza 1540-ben változott meg, amikor I. Ferdinánd hűségjutalomként a Balassa családnak ajándékozta. Ettől kezdve nemesi családok követték egymást a tulajdonosok sorában, és a hely sorsa rosszabbra fordult. Jelentősége egyre csökkent; a török korban már csak kisszerű erődként szerepelt. Gazdasági szempontból ugyan még Magyarország nevezetesebb uradalmai közé számított, de már politikai-katonai jelentőség nélkül. Egy, a magyarországi végvárak állapotát rögzítő jelentés 1588-ban már arról számolt be, hogy az épület romos, és nagy munkával lehetne csak helyrehozni.
A 17. sz. elején Melith Péter készített leírást a kamara számára:
„…Az, mi az Diosgior állapotját illeti…nem lehetvén oly kemény magyari szü (szív) ki annak szép épületeinek pusztulására fordulásán meg nem iszonyodnék, és szomorodnék, mely fejedelmi épületnek én földünkön mását nemis láttam…”
Az 1673. esztendőben tűz ütött ki a falak között; elpusztult a tetőzet és a kápolna boltozata. A pusztítást a császári csapatok végezték be 1678-ban, amikor egy erre a célra kirendelt katonai különítmény érkezett Diósgyőr alá, és felégette a várat. A rombolások ellenére az épület az 1700-as évek elején még lakható volt, egy 1755-ben készült újabb leltár azonban már arról számolt be, hogy a vár teljesen romos, a helyiségek eredeti rendeltetése felismerhető ugyan, de már nem használják őket.

Diósgyőr mintegy száz esztendőn át pusztult gazdátlanul. Akkor öltötte fel azt a képet, amely az 1800-as évekből fennmaradt festményeken, rajzokon látható.

advar 5A vár turisztikai vonzerejéből levon valamennyit a tény, hogy a környék viszontagságos történelmének köszönhetően nem veszi körül olyan nagy történelmi városrész, mint az egri vagy a kőszegi várat, és vadregényes erdők mellett a kevésbé romantikus diósgyőri lakótelep bérházai szolgálnak környezetül. Ám a közeli Bükk-vidék központi része növeli a vonzerejét.

Figyelemre méltó többek között a közvetlenül a vár szomszédságában álló Déryné-ház, amely a 19. század kedvelt színésznőjének szentelt múzeum, illetve a kissé távolabbi katolikus templom melletti középkori Mária-oszlop, nem is beszélve Miskolc egyéb nevezetességeiről.

A vár újra éledt, érdemes megtekinteni. Korhű berendezési tárgyak, jelmezes animátorok, történelmi játékok, hagyományőrző programok és a modern eszközök segítik az időutazást olyan korokba, amelyek sokkal több titkot és érdekességet rejtenek, mint gondolnánk!

Pilisszentiván, 2017. December 14.

Szeretettel
Berecz Ildikó
A Honismereti- és
Kultúra team vezetője


forrás:

http://epiteszforum.hu/kiralynek-vara-varak-kiralyneja-a-diosgyori-var2
https://hu.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3sgy%C5%91ri_v%C3%A1r
Csorba Csaba: Regélő váraink. Javított kiadás, Helikon, Budapest, 2005.
Gerő László: A magyarországi várépítészet, Budapest, 1968
Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila: Várak Magyarországon. Budapest, Alexandra Kiadó, 2015

fotók:

By CivertanS - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52069912
By Magyar Nemzeti Bank (Hungarian National Bank) - own scan of a banknote 2006 Timur lenk, Hungarian banknote, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=982176
By Pásztörperc a(z) magyar Wikipédia-ról, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46005573

FÜRDŐ KALAUZ - RADONOS VIZEK

 fk rv

Időről-időre felmerül, kell-e félni a radontartalmú1 vizektől, erről nemrégiben a National Geographic online kiadásában is szó esett, a budapesti Rudas fürdő kapcsán.

fk rv 4A Föld kialakulása óta éri radioaktív sugárzás a környezetet és benne az embert tehát része életünknek.
Amikor erről hallunk, atomerőmű és/vagy atom baleset, sugárfertőzés, sugárkezelés, radioaktív hulladék, de mindig valamilyen veszély kapcsán.
Külföldi turisták és gyógyulni vágyó nyugdíjasok kedvelt célpontja Hévíz. Itthon nem túl közismert, ám külföldön kifejezetten a radioaktivitásával reklámozzák az országunk egyik legkorábban feltárt termálvizét. Rengeteg honlapon szerepel a tóval és az iszappal kapcsolatban a radioaktív jelző, azt azonban már szinte egyik sem magyarázza meg, hogy pontosan mit is kell érteni ez alatt.

Több évszázada ismert a gyógyvizek gyógyító hatása, azon belül radon tartalmú vizek gyógyító hatása is, mely azon ritka csoportba tartozik, ami nem csak bőrünkön át, de a légtérből belélegezve is szervezetünkbe jut.
A radon tartalmú termálvizek igen ritkák, hiszen a radon a Föld egyik legritkább eleme. Ugyanakkor hazánk gazdag radioaktív gyógyvizekben, amit a vízben oldott radon (nemesgáz) által kibocsátott alfa sugárzás okoz. Tudom nem hangzik bizalom gerjesztően ez a meghatározás, de az ilyen radon tartalmú vizeknek nincs káros tulajdonsága, viszont számos kedvező élettani hatással rendelkeznek: fájdalom csillapító, gyulladás csökkentő, anyagcsere élénkítő, szövet regeneráló (sport sérülés, műtét utáni rehabilitáció), serkenti a pajzsmirigy működését és a mellékvese hormontermelését. Bizonyított eredményeket értek el krónikus fejfájás, a krónikus polyartritis2 és a Bechterew-kór3 gyógyításában.
A radonos fürdő fájdalomcsillapító hatásában a legtöbb irodalmi adat megegyezik. Ezen kívül feltételezik, hogy elősegíti a hajszálerek fokozott kifejlődését, fokozza a húgysavkiválasztást, aktiválja az adrenalin-termelést, csökkenti a DNS-szintézist, erősíti a DNS-reparáló mechanizmusokat, növeli a védekező rendszer aktivitását, illetve az ivarszervek működése is  fokozódik hatására. A terápiák során a szervezetbe bejutott radon a vérkeringés révén a test minden szövetébe képes eljutni, majd a tüdőn keresztül, és a kiválasztó szervek révén távozik a szervezetből, tehát a terápiák során a kilélegzett levegőben, és kiválasztási "termékekben" mérhető a radon.

fk rv 1

A radon fürdők alkalmasak a szív- és érrendszeri-, a bőr-, illetve idegrendszeri megbetegedések kezelésére és gyógyítására, az emésztési probléma gyógyítására ivókúraként használják a radon tartalmú források vizét.
Radon terápia esetén három kezelési módszer létezik: ivókúra, fürdőkúra, légzés terápia (inhalatórium).
A Rudas fürdőn kívül a Gellért-, az egri-, a miskolctapolcai- és a hévízi- gyógyvízben is ott a radon gáz.

Az Egri Termálfürdő 1932-ben nyitotta meg kapuit. Magyarország egyik legszebb fürdőhelye, mely belföldi és külföldi turisták körében is népszerű. A több mint 5 hektáron elterülő parkfürdő a gyógyulni-, sportolni- és szórakozni vágyók paradicsoma. A Termálfürdő egyedi jellegzetessége, hogy az északi felén inkább a gyógyvizes, csendesebb fürdőző funkciók találhatók, míg a déli területen, a gyermekbarát, fiatalosabb strandolás kapott helyet. A fedett-nyitott vízi élménysziget 13 medencével, sportpályákkal, játszótérrel és a Török Fürdőbe közvetlen átjárási lehetőséggel rendelkezik. Főszerepben a nyugalom és a gyógyulás.
Az évtizedek óta működő dögönyöző egy 3 méter mélyre süllyesztett, medence, melynek falaiból összesen 6 kiömlőből zúdul a radonos gyógyvíz, melyet a szomszédos Török Fürdő forrása táplál.

fk rv 2Az egri Török Fürdő a város történelmi múltjának egyik meghatározó épülete, írásos dokumentumok bizonyítják, hogy Arnaut pasa4 parancsára 1610 és 1617 között épült. A fürdőben jelenleg 6 medence üzemel, magas színvonalú wellness és gyógyászati szolgáltatásokkal. Különlegessége, hogy a három medence alját borító kövek között 28°C fokos radonos gyógyvíz tör fel.
A radonos víz főleg az ízületi-, gerinc-, csontok-, izmok-, inak-, és az idegrendszer betegségeire javallott.

fk kv 3Barlang fürdő Miskolc Tapolcán
1936-ban fedezték fel a 150 m hosszú különleges mikroklímájú tavas-barlangot, melyet a víz évezredeken át vájt ki a kemény mészkősziklákból.
1941-ben nyitották meg a fa vázra épült ún. tavi fürdőt, melynek helyére épült 1969-ben a 212 cölöpre, vasbeton koszorú tartotta kupolájú, jelenleg látható épület. A barlangfürdőből sziklaalagút vezet a két szabadtéri medencéhez, az egyik medence felett betonból készült kagylóhéj alakú tető biztosítja, hogy a létesítmény egész évben használható legyen.

A víz gyógyító hatása betegek és egészségesek számára egyaránt regenerálódást nyújt, szívműködési zavarok, érbetegségek, vérnyomás és vérkeringési zavarok kezelésére alkalmas.

A 2016-ban az Év Fürdője díjat kapott létesítmény különlegessége az, hogy karsztban ilyen magas hőfokú víz nem található másutt, és a fürdő a gyógyhatású termálvíz vájta természetes üregek megtartásával lett kialakítva.
A 31 Celsius-fokos víz kalcium, magnézium-hidrogénkarbonátos, nyomokban metabórsav, metakovasav, jód, bróm és radon tartalmú. Vize nem olyan tömény, mint a gyógyvizeké, éppen ezért sokan kedvelik, mert korlátlan ideig lehet fürödni, úszkálni, ki lehet próbálni a pompás dögönyözőt és a többi vízi attrakciót.
A Barlangfürdőben nincs téli és nyári szezon. A barlangjáratokban örök tavasz van, legyen a külszínen rekkenő hőség avagy csikorgó fagy, ezért Miskolctapolca igazi kuriózum a termálfürdők palettáján, a Barlangfürdő Európában is egyedülálló.

Pilisszentiván, 2017. Újkenyér hava.30.

Szeretettel
Berecz Ildikó
A Honismereti- és
Kultúra team vezetője


[1] A radon a periódusos rendszer 86. eleme. Jele:Rn. Színtelen, szagtalan és radioaktív nemesgáz; az egyik legnehezebb gáz. Neve a latin Radius (sugár) szóból ered, az -on végződés jelöli, hogy nemesgáz. A radon a rádiumból keletkezik radioaktív bomlás során.
[2] sok ízületi gyulladás
[3] gyulladásos ízületi betegség, mely elsősorban a csigolyákat támadja meg
[4] Abdurrahmán Abdi Arnaut pasa (1616 –, 1686. szeptember 2. Buda) albán származású oszmán hadvezér, a Budai vilajet utolsó helytartója. Emlékműve a Budai Várban a Bécsi kapu közelében található, felirata: "A 145 éves török hódoltság utolsó budai helytartója vezír Abdurrahmán Abdi Arnaut pasa e hely közelében esett el 1686 nyárutó hava 2 napján délután életének 70-ik évében. Hős ellenfél volt békesség vele!”
[5] a fürdő együttesben felhasznált termálvíz összes sótartalma nem éri el az 1000 mg/l-t

forrás:

http://index.hu/tudomany/egeszseg/2012/08/11/heviz/
http://doktori.bibl.u-szeged.hu/1174/2/NagyKatalin_PhD_tezisek.pdf
Kávási Norbert, Nagy Katalin, Berhés István, Kovács Tibor, Somlai János, Jobbágy Viktor
Radon az egri Törökfürdőben IV. Magyar Radonfórum Szerkesztette: Kovács Tibor, Somlai
János, ISBN 9789639696 20 4 121-126 2007
http://www.gyogyvizek.hu/gyogyfurdok/eger-termalfurdo.html
http://atomfizika.elte.hu/akos/tezisek/szd/vmarti_szd.pdf
http://termalonline.hu/gyogykezelesek/hol-vannak-radioaktiv-gyogyfurdok
http://www.barlangfurdo.hu/

FÜRDŐ KALAUZ: KÉNES VIZEK

 fk kv

Hazánk világviszonylatban számottevő kénes gyógyvíz forrásokban, mind mennyiségi-, mind minőségi vonatkozásban is, mert ezen vizeink értékes, ásványi sókat is tartalmaznak és változatos összetételűek.
A kén az emberi szervezet legfontosabb tápanyaga a víz, és a só után, minden egyes sejtünkben jelen van, kb.150 vegyület működtetéséhez szükséges (antioxidánsok, antitestek, enzimek, glükózamin, hormonok, immunglobulin, inzulin,  kollagén, stb.). Kevéssé ismert, hogy minden fehérjében előfordul, részt vesz az esszenciális aminosavak felépítésében, a B7 vitamin (biotin) egyik alkotója.

A kén metil-szulfonil-metán (MSM) formájában fordul elő a növényekben, a kénnek köszönhetően jellemzően a kellemetlen szagúakban, mint brokkoli, káposzta, hagyma, fokhagyma, valamint búzafű, tej, tojás, tengeri algák. Legmagasabb koncentrációban az anyatejben van!!!
Mit tud az MSM?
Hatását tekintve a Q 10-hez hasonlítható, közreműködése révén a szervezet új, egészséges sejteket tud előállítani, hígítja a vért, baktérium-, gombaölő és fertőtlenítő hatású. Erősíti a szövetek hajlékonyságát, fokozza a kollagén szintézist.
Egészségtudatos táplálkozással nem lehetne kénhiányos az ember, ha tartalmaznák a mai zöldségek oly mértékben, mint rég, ill. nyersen fogyasztanánk őket. Ugyanis az ételek készítésével jelentősen csökken a kén mennyisége a táplálékunkban.

Kopásos ízületi betegségekkor az ízületek kén tartalma csökken, ezért fontos a pótlásuk, ugyanis a kénvegyületek gátolják a porcot bontó enzimek működését. A leggyakrabban reuma, köszvény és sokízületi gyulladásként fordul elő.

A kénanyagcsere-betegségek vonatkozásában a felszívódás elégtelensége folytán kénhiányról beszélünk, melyek  a legfontosabb szerveket érintik: agy, bőr, epe, hasnyálmirigy, máj, tüdő, és a mozgásszervek. Kénhiány áll(hat) allergiák, tüdőtágulás, tüdő diszfunkciók, migrén, bőrbetegségek, gyomor és emésztési-, felszívódási és keringési gondok hátterében is.
Tünetei: alacsony fájdalom küszöb, lassú sebgyógyulás, erős varr képződés, töredező haj- és köröm, memória problémák, pattanások, bőrbetegségek, depresszió, immungyengeség, izom- és ízületi fájdalom, csökkent inzulin termelés.

Ezen elváltozások sok esetben megelőzhetőek, és a gyógyulás eredményesen befolyásolható a kénhiány kiküszöbölésével, kénpótlással, ezért a kénes fürdők, ivókúrák alkalmazása előnyös az ilyen típusú megbetegedések esetén, pl.: Balf, Harkány, Hévíz, Mezőkövesd, Parád fürdőiben.

Kénes ásvány- és gyógyvíznek nevezzük amikor a víz kéntartalma meghaladja literenként az 1 milligrammot, mely hidrogénszulfid- (HS-), tioszulfát-ion (S2O32-), vagy szabad kénhidrogén, poliszulfid vagy egyéb szulfid-ion formájában kell jelen lennie. Ekkor tud a bőrön, az emésztőrendszeren és a tüdőn át egyaránt felszívódni, mind fürdő-, mind ivókúra esetén, ezért eljut a szervezet véráram által nem érintett szöveteibe, a porcokba is.

A kénes vizek értékelésénél, osztályozásánál figyelembe veszik, hogy milyen egyéb ásványi anyagok találhatóak a szulfátok mellet, s ezek mennyisége mekkora. Ugyanis fürdő- és/vagy ivókúra alkalmazásakor a szervezetbe kerülve, szintén jótékony hatást fejtenek ki, kondicionálnak, betegséget előznek meg, támogatják a szervezetet az optimális működés fenntartásában.

A kénes fürdők hatása:

fk kv 3A kén bőrön és a légutakon át felszívódva értágító hatást vált ki, csökken a vérnyomás, javul az erek (a koszorús erekét is!) vérellátása, nő az érfalak kéntartalma, ezáltal csökken azok koleszterinszintje így az érelmeszesedés lehetősége.

A kénes fürdő gyulladáscsökkentő hatású. Élénkíti a légzést, javítja az anyagcserét. A kén a degeneratív ízületi betegségeket javítja. A szulfidionok bizonyos bőrbetegség gyógyításában is szerepet játszanak.

A Parádi kénes gyógyvíz

fk kv 2Régi plakátokon szereplő elnevezés szerint égvényes, kénes, savanyúvíz, amely a mai megfogalmazás alapján alkáli-hidrogénkarbonátos (szódabikarbóna), kénes, természetes szénsavas, kalciumot is tartalmazó gyógyvíz. (Kéntartalma literenként 6-7 mg.). Ezért a gyomorban, kiegyenlítő, úgynevezett puffer hatású, amiért savtúltengésben (gyomorfekély) és savhiányban egyaránt alkalmazzák, valamint savhiányos gyomor- és bélhurutban.
A gyomornedv elválasztást fokozó, vagy csökkentő hatás attól függ, hogy fogyasztása éhgyomorra, vagy étkezés közben történik. Két órával étkezés előtt fogyasztva az alkalikus gyógyvíz csökkenti a gyomornedv elválasztást, a táplálékkal együtt, vagy után fogyasztva azonban fokozza, így elősegíti az emésztést, megszünteti a puffadást.
Az idült gyomorhuruttal járó kellemetlen panaszok – gyomortáji fájdalom, nyomásérzés, étvágytalanság, teltségérzet, rossz közérzet igen hatásos gyógymódja ill. a terápia kiegészítője a Parádi kénes gyógyvíz, mely rögtön a gyomorba jutásakor kifejti nyákoldó hatását.
A gyógyvíz az epebántalmak kezelésében is fontos szerepet tölt be. Elfogyasztása után mintegy 15 perc múlva kíméletes epehólyag-összehúzódás következik be, az epehólyag kiürítése az epepangással járó betegségek esetén része a kezelésnek.
A légzőszervek idült hurutos állapotainál igen kedvezően hat, mert  nyákoldó, köptető hatású. A gyógyvíz hatására a hörgőkben fokozódik a váladék kiválasztás, ezért a dohányzás okozta idült hörghurutban is ajánlott fogyasztása.
Vizelethajtó hatásának köszönhetően értékes szerepet játszik a vesekő képződés megelőzésében, a vesemedencék és a húgyutak tisztításában.
A kénes ivókúrák során kén rakódik le az ízületi porcokban, ez az oka annak, hogy mozgásszervi betegségek kezelésében kedvező hatást tapasztaltak a Csevice-vizes ivókúra alkalmazásával.
Azonban nem használható: heveny máj- és epegyulladás, heveny emésztőszervi megbetegedések, fokozott pajzsmirigyműködés, tuberkulózis és rosszindulatú daganatos megbetegedések esetén.

Mezőkövesd Zsóri Fürdő

fk kv 1Zsóry Lajos, kövesdi földbirtokos, 1938-ban engedélyezte, hogy földjén kőolajt feltáró fúrást végezzenek. 1939. február 25-én, 875 m mélységből, triász kori1 víztárolóból gejzír módjára 30 m magas meleg vízoszlop tört fel, kezdetben 3000 l/perc, majd három hét múlva már 5000 l/perc 68 °C fokos vizet adott. A vizsgálatok egyértelműen igazolták, hogy nem csak termálvízről van szó, hanem  kalcium-, hidrogén-karbonátos, magnézium-, és nátrium-kloridos hévíz, mely igen jelentős szulfidion tartalmánál fogva, a kénes gyógyvizek csoportjába tartozik. Az összes oldott ásványi anyag tartalma 3,5 –3,89 g/l, mely magasan meghaladja az ásványvízzé nyilvánítás 1 g/literenkénti értékét. Az átlag 15,5 mg/l szulfidion tartalma a legmagasabb Magyarország összes kénes gyógyvizei között európai viszonylatban is számottevő.
A "Zsóry" 1968-ban kapta meg a gyógyvíz minősítést és 1983-ban nyilvánították gyógyfürdővé.
A Zsóry víz kalcium, magnézium és hidrokarbonát tartalmánál fogva gyulladáscsökkentő hatású. Magas klorid tartalma fokozza a szervezet ellenálló- képességét, élénkítő és általános erősítő hatása van. A rengeteg áldásos hatás következtében a mezőkövesdi gyógyvíz sikerrel alkalmazható fürdőkúra formájában számos betegség gyógyításánál.
A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő Észak-Magyarország egyik legnépszerűbb gyógyfürdője. Fedett része egész évben, strandja pedig a nyári hónapokban üzemel. A fürdőben különféle medencék, élményelemek, wellness és gyógyászati szolgáltatások garantálják a vendégek kikapcsolódását.

fk kv 4A fürdés után megéhezve térjetek be a stranddal szemben található Rózsa panzió éttermébe, ahol a hagyományos ételek új köntösbe bújva kerülnek tányérunkra. Mindenki megtalálja a számára ideális fogást, legyen az vegán, paleo, vagy gluténmentes. Az ételek mindig frissen, az egyéni igényeknek megfelelően, változatos alapanyagokból, új konyhatechnológiai eljárásokkal készülnek. A Séf különös hangsúlyt fektet az igényes alapanyagok beszerzésére, és az évszakoknak megfelelően különleges ajánlatokra. Az étterem és kínálata-, a kiszolgálás-, az ételek minősége nem csak nálam, de Starkné Esztinél is kitűnőre vizsgázott.

Pilisszentiván, 2017. Áldás hava 24.

Szeretettel
Berecz Ildikó
A Honismereti- és
Kultúra team vezetője


[1] A triász kor: a mezozoikum idő legkorábbi időszaka, amely a legújabb sztratigráfiai (rétegtani) vizsgálatok szerint 251 millió évvel ezelőtt kezdődött, a perm időszakot követte, és a jurát előzte meg.

forrás:

http://www.patikamagazin.hu/cikk/index/307/kenes-gyogyvizeink.html- Dr. Bartus József  szakgyógyszerész
http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszsegturizmus/1738/gyogyvizeinkrol-mikor-alkalmazzuk-mikor-ne -  Dr. Lajtos Melinda
https://medaqua.hu/hu/gyogyviz/paradi-kenes?gclid=EAIaIQobChMIuqHEn9WZ1QIVqLztCh38uQcjEAMYASAAEgLhGvD_BwE
https://medaqua.hu/hu/gyomorbetegsegek-es-a-paradi-kenes-gyogyviz - Dr Zajkás Gábor

http://egeszsegunkert.hupont.hu/2/hasznos-tudnivalok-a-gyogyfurdokben
https://www.termalfurdo.hu/furdo/zsory-gyogy-es-strandfurdo-54
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zs%C3%B3ry_Gy%C3%B3gy-_%C3%A9s_Strandf%C3%BCrd%C5%91

Ez a honlap sütiket használ. A honlap további használatával hozzájárulsz a sütik használatához.
Ok